Верифікація проектів за Програмою «ЕНЕРГОДІМ»: умови та деталі

Попри виклики воєнного часу, кількість заявок на верифікацію від учасників Програми «ЕНЕРГОДІМ» зростає. Зокрема, на сьогодні Фонд отримав 321 заявку на верифікацію для відшкодування частково або повністю виконаних робіт, з них за період дії воєнного стану – 193 заявки.
Етап верифікації проектів/заходів з енергоефективності в рамках Програми «ЕНЕРГОДІМ» – один з найбільш складних та відповідальних, тому важливо заздалегідь ретельно ознайомитись з Порядком верифікації, який є невід’ємною частиною Програми «ЕНЕРГОДІМ».
Що таке верифікація і для чого вона потрібна?
Верифікація – це перевірка виконаних заходів з енергоефективності у межах проекту. Ключова мета верифікації – остаточна перевірка реалізації усіх або окремих заходів з енергоефективності в рамках проекту, зокрема, встановлення (підтвердження) відповідності виконаних заходів умовам заявки та Програми, а також якості та результатів виконаних заходів з енергоефективності в рамках проекту.
Хто та як проводить верифікацію?
Верифікація проводиться Фондом або незалежними особами, залученими Фондом на договірній основі, які обираються відповідно до порядку, схваленого Наглядовою радою.
Верифікація проводиться після надходження до Фонду заявки на верифікацію проекту або виконаних заходів (заходу) з енергоефективності та часткове відшкодування вартості здійснених Заходів з енергоефективності (виплату Гранту із супровідними документами).
Процедура верифікації проектів/заходів з енергоефективності включає:
– документальну перевірку (здійснюється для всіх проектів/заходів) – проводиться після виконання (впровадження) окремих заходів з енергоефективності та/або завершення всього проекту і підписання акта (актів) виконаних робіт замовником (бенефіціаром), представниками виконавця робіт та технічного нагляду. В рамках документальної верифікації перевіряється відповідність наданих бенефіціаром документів, зазначених у додатку 9 до Порядку дій учасників, вимогам, наведеним у додатку 14 цього ж Порядку;
– перевірку з виїздом за місцем знаходження багатоквартирного будинку – може бути проведена після проведення документальної верифікації. Верифікація на місці здійснюється з метою встановлення (підтвердження) відповідності виконаних в рамках проекту заходів з енергоефективності умовам Програми та інформації, зазначеній в Заявці №4. Верифікація з виїздом за місцем знаходження багатоквартирного будинку може бути замінена на верифікацію за фотознімками з місця знаходження багатоквартирного будинку.
Перевірка за фотознімками з місця знаходження багатоквартирного будинку.
Верифікацію за фото проводять після проведення документальної верифікації. Цією перевіркою може завершитись верифікація проекту/заходів з енергоефективності, або ж вона може стати підставою подальшого проведення верифікації на місці.
Під час верифікації проектів/заходів, узагальнюється вся інформація, документи, матеріали, висновки, звіти щодо верифікації виконаних заходів з енергоефективності, в тому числі, здійснених покроково.
Що таке покрокова верифікація?
Верифікація може здійснюватися покроково, тобто після завершення виконання окремих заходів з енергоефективності протягом строку реалізації проекту, але після повного завершення робіт за окремим кроком, що містить певні заходи з енергоефективності (за виключенням, зазначеним в пункті 8.2 Порядку верифікації).
Покрокова верифікація може бути здійснена тільки щодо заходів з енергоефективності відповідно до пакету заходів «Б». Максимальна можлива кількість кроків за одним проектом п’ять. Пакет заходів «А» здійснюється в один крок.
ВАЖЛИВО!
Під час проведення верифікації, Фонд може вимагати надання бенефіціаром додаткових документів, інформації та пояснень, для чого Фондом направляється на адресу бенефіціара відповідний запит.
Додаткова перевірка проекту/заходів з енергоефективності може проводитись Фондом у випадках:
− отримання інформації від третіх осіб, яка суперечить висновкам Фонду;
− виявлення дефектів та/або невідповідностей технічним вимогам Фонду під час проведення верифікації на місці (або верифікації за фото).
Фонд може відмовити бенефіціару у виплаті гранту, у разі виявлення невідповідності фактично реалізованих заходів з енергоефективності заявці та/або Програмі Фонду, до усунення виявлених недоліків протягом строку, визначеного Додатком 12 до Порядку дій учасників Програми «ЕНЕРГОДІМ».
Всі деталі процедури верифікації проектів/ заходів з енергоефективності  містить Порядок верифікації проектів/заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду енергоефективності. Ознайомитись з ним можна на нашому сайті за посиланням: https://bit.ly/3cQV14j  
Разом з тим, звертаємо увагу, що на період дії воєнного стану Наглядова рада Фонду енергоефективності спростила окремі положення програми «ЕНЕРГОДІМ», оскільки деякі ОСББ не мають змоги подавати документи для отримання грантів за чинними вимогами програми.
ПРОБЛЕМА: під час проведення процедури верифікації, основними документами, які перевіряються Фондом, є акти виконаних робіт. Акти КБ-2в  обов’язково мають бути перевірені та завізовані фахівцем технічного нагляду.
На цьому етапі головам ОСББ, як уповноваженим представникам замовника будівництва, не завжди вдається розібратися в усіх тонкощах, що стосуються безпосередньо будівельних вимог та вимог програми до змісту та переліку  документів, які ведуться при будівництві та подаються до Фонду. Через це з’являються випадки, коли ОСББ роблять помилки при поданні заявки на верифікацію, що, у свою чергу, може призвести до затримки отримання гранту Фонду.
У зв’язку з цим, на підставі опрацьованих заявок на верифікацію, технічний офіс Фонду систематизував основні зауваження до оформлення технічних документів у вигляді таблиці: https://bit.ly/3Ds47PI

Отримайте консультацiю

Онлайн форма

success overlay icon

Вашу заявку надіслано.
Незабаром вам зателефонують

  Ім’я

  Область

  Населений пункт

  Телефон

  E-mail

  Запитання

  За телефоном

  Зателефонуйте на номер +38 044 222 9590 або знайдiть свого регіонального радника на сторiнцi з детальною інформацією:

  Детальна iнформацiя